FAIR PLAY FORMULE 1 POULE

TUSSENSTAND
UITSLAGEN
STATISTIEKEN
PUNTENTELLING
DOE JE VOORSPELLING

FP 2021 Formule 1 Poule - Silverstone

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
Yezoxant201:25.854 HAMVERVERHAMPERBOTNORSAIGAS85
sanderjanne201:26.345 VERVERVERHAMNORBOTPERRICSAI85
Big_Benzz201:25.777 VERVERVERNORHAMPERBOTSAIGAS71
sog-vdb201:25.971 VERVERVERNORHAMPERBOTLECSAI61
GSHphotography501:25.688 HAMVERVERPERNORRICSAILECSTR55
RdeGast010401:25.888 VERVERVERNORPERHAMLECBOTGAS45

FP 2021 Formule 1 Poule

PlayerRankBahImoPorBarMonBakFraRB1RB2SilTotal
sanderjanne1 120725779444550618085693
Big_Benzz2 70768588324090707071692
sog-vdb3 77517979394269695961625
RdeGast0104 83575863506061577445608
JJoyRideRR5 6165547249666965980599
GSHphotography6 109374367253679428255575
basror7 75421159742355968370570
Yezoxant8 8060494541070624285534
JanWillemKeen9 000503806990720319
MadMaxNL10 0534647383904700270
Darretje9211 11574570000000246
Race-Liefhebber12 104000000000104
Nilo034013 6700000000067

UITSLAGEN VORIGE RACES

FP 2021 Formule 1 Poule - Silverstone

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
Yezoxant201:25.854 HAMVERVERHAMPERBOTNORSAIGAS85
sanderjanne201:26.345 VERVERVERHAMNORBOTPERRICSAI85
Big_Benzz201:25.777 VERVERVERNORHAMPERBOTSAIGAS71
sog-vdb201:25.971 VERVERVERNORHAMPERBOTLECSAI61
GSHphotography501:25.688 HAMVERVERPERNORRICSAILECSTR55
RdeGast010401:25.888 VERVERVERNORPERHAMLECBOTGAS45

FP 2021 Formule 1 Poule - RB2

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
JJoyRideRR001:03.678 VERVERVERBOTHAMPERLECRICTSU98
GSHphotography301:03.337 VERVERVERBOTPERSAINORLECGAS82
sanderjanne301:03.992 BOTVERVERBOTPERHAMGASLECSAI80
RdeGast010401:03.666 HAMVERVERHAMBOTPERNORLECALO74
JanWillemKeen201:02.985 VERVERVERHAMPERGASNORRICVET72
Big_Benzz201:03.555 HAMVERVERHAMPERBOTNORGASSAI70
SOG-VDB201:13.237 HAMVERVERHAMPERBOTLECNORSAI59
Yezoxant301:03.461 HAMVERVERHAMPERBOTGASNORALO42
basror101:02.991 HAMVERVERHAMPERNORBOTGASLEC37

FP 2021 Formule 1 Poule - RB1

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
JanWillemKeen401:01.987 VERVERVERHAMBOTPERGASNORLEC90
Big_Benzz301:03.655 VERVERVERHAMPERBOTNOROCORIC70
sog-vdb301:03.127 HAMVERVERHAMPERBOTSAILECNOR69
basror201:02.881 VERVERVERHAMPERGASBOTNORTSU68
JJoyRideRR401:03.678 VERHAMVERHAMPERBOTNORRICSAI65
Yezoxant301:03.512 HAMVERVERHAMPERNORBOTGASOCO62
sanderjanne301:03.677 VERHAMVERHAMPERBOTNORGASTSU61
RdeGast010401:02.999 BOTVERVERHAMPERBOTGASTSUALO57
MadMaxNL301:03.601 VERVERVERPERRICBOTNORHAMOCO47
GSHphotography401:02.890 HAMVERVERPERHAMNORRICGASBOT42

FP 2021 Formule 1 Poule - France

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
Big_Benzz301:29.700 HAMVERVERHAMPERBOTSAINORLEC90
GSHphotography301:30.004 PERVERVERBOTHAMLECSAIRICNOR79
Yezoxant201:30.254 HAMVERVERBOTHAMPERALOGASNOR70
JJoyRideRR501:30.678 VERVERVERHAMBOTSAIPERNORLEC69
JanWillemKeen201:29.735 VERVERVERPERHAMNORSAIBOTVET69
sog-vdb201:30.771 VERVERVERPERHAMLECNORBOTSAI69
RdeGast010401:30.788 BOTVERVERBOTPERHAMSAINORALO61
basror201:29.750 HAMVERVEROCOPERGASALOBOTHAM59
sanderjanne201:30.506 HAMVERHAMVERBOTPERSAINORLEC50

FP 2021 Formule 1 Poule - Baku

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
JJoyRideRR401:40.567 VERVERVERPERHAMLECSAIBOTHUL66
RdeGast010401:40.888 PERPERVERPERSAIGASLECNORHAM60
sanderjanne201:41.003 HAMVERVERPERGASLECHAMTSUBOT45
sog-vdb301:40.671 VERVERVERLECPERHAMSAINORRIC42
Big_Benzz201:41.333 VERVERVERHAMPERBOTSAINORGAS40
MadMaxNL301:40.900 VERVERVERPERSAIRICBOTLECNOR39
GSHphotography301:40.897 PERVERVERPERHAMSAINORRICGAS36
basror201:41.014 PERVERVERPERLECNORHAMOCOBOT35

FP 2021 Formule 1 Poule - Monaco

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
RdeGast010401:10.707 LECVERVERSAILECBOTPERHAMNOR50
JJoyRideRR501:11.035 VERLECVERLECHAMPERBOTSAIOCO49
sanderjanne401:10.654 VERLECVERLECSAIBOTNORPERRIC44
basror201:10.011 BOTLECVERLECPERHAMSAIBOTNOR42
Yezoxant401:10.023 VERVERVERLECHAMPERBOTNORSAI41
sog-vdb301:10.427 VERVERVERLECHAMSAIBOTPERNOR39
MadMaxNL401:10.200 VERVERVERPERSAIHAMLECRICTSU38
JanWillemKeen501:10.642 VERBOTBOTHAMVERPERSAIRICLEC38
Big_Benzz201:10.888 VERVERVERHAMSAILECPERBOTNOR32
GSHphotography401:10.998 VERVERVERLECHAMSAIRICBOTPER25

FP 2021 Formule 1 Poule - Barcelona

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
basror301:16.666 VERHAMVERHAMBOTNORPEROCOLEC97
Big_Benzz201:16.899 VERHAMVERHAMBOTNORPERLECGAS88
sanderjanne301:16.777 PERVERVERHAMBOTPERLECNOROCO79
sog-vdb201:17.127 PERHAMVERHAMBOTLECPERNOROCO79
JJoyRideRR401:16.956 VERVERVERHAMPERBOTLECSAINOR72
GSHphotography301:17.556 VERHAMVERHAMBOTRICSAIGASLEC67
RdeGast010401:17.321 BOTVERVERHAMLECNORPERBOTSAI63
JanWillemKeen301:19.999 NORBOTVERHAMPERBOTSAIRICLEC50
MadMaxNL301:17.100 VERVERVERPERNORHAMLECGASBOT47
Yezoxant201:17.485 BOTVERVERHAMPERBOTNORSAISTR45

FP 2021 Formule 1 Poule - Portimao

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
basror301:17.420 BOTVERHAMVERBOTNORPERLECOCO115
Big_Benzz301:17.389 VERVERVERHAMBOTPERNORLECTSU85
sog-vdb201:17.627 BOTVERVERHAMBOTNORPERLECRIC79
RdeGast010401:17.666 BOTVERVERBOTPERHAMNORGASSAI58
Darretje92401:16.993 VERHAMVERHAMBOTLECPERNORALO57
sanderjanne201:17.122 VERHAMVERHAMBOTPERLECOCONOR57
JJoyRideRR401:17.654 VERHAMVERHAMPERBOTNORSAIRIC54
Yezoxant301:17.645 PERVERVERHAMPERNORBOTGASALO49
MadMaxNL301:18.900 VERVERVERPERHAMRICSAILECNOR46
GSHphotography401:17.887 PERHAMVERPERHAMSAIBOTNORLEC43

FP 2021 Formule 1 Poule - Imola

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
Big_Benzz301:13.400 VERVERVERHAMPERBOTLECNORRIC76
Darretje92301:20.000 PERMAZVERHAMPERBOTNORLECRIC74
sanderjanne301:13.895 HAMVERVERBOTPERHAMNORGASLEC72
JJoyRideRR401:14.876 VERVERVERHAMLECPERBOTRICGAS65
Yezoxant301:13.123 PERVERHAMVERPERBOTRICSAINOR60
RdeGast010401:13.333 BOTVERVERHAMNORBOTRICGASTSU57
MadMaxNL301:13.600 VERVERVERPERHAMRICNORBOTSAI53
sog-vdb201:14.127 BOTVERVERHAMPERBOTLECNORRIC51
basror501:13.246 GASVERVERHAMSTRPERRICGASBOT42
GSHphotography701:09.456 VERRUSHAMVERSAINORALOVETRUS37

FP 2021 Formule 1 Poule - Bahrein

PlayerRainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.Points
sanderjanne401:28.967 NORVERVERHAMBOTPERNORLECGAS120
Darretje92401:29.214 VERVERVERHAMBOTGASPERLECSAI115
GSHphotography401:28.998 VERVERVERHAMPERBOTLECNORRIC109
Race-Liefhebber401:29.871 HAMVERVERHAMBOTGASPERSAIRIC104
RdeGast010401:29.010 VERVERVERHAMPERGASBOTNORTSU83
Yezoxant301:28.900 VERVERVERHAMNORBOTPERGASLEC80
sog-vdb201:29.671 VERVERVERHAMBOTPERNORGASRIC77
basror301:29.345 VERVERVERHAMSAIBOTPERSTRRIC75
Big_Benzz301:28.631 VERVERVERHAMBOTPERNORGASLEC70
Nilo0340001:29.340 VERVERHAMBOTPERNORGASALOOCO67
JJoyRideRR301:29.888 VERVERVERHAMNORSAIBOTLECPER61

STATISTIEKEN

Prediction statistics for:
Race result
RainSCDNFPole TimeFastestPole1.2.3.4.5.6.7.
201:26.134 PER VER HAM LEC BOT NOR RIC SAI ALO STR OCO TSU
Prediction Summary – 6 predictions
Rain
6100%
Safety Car
116.67%
583.33%
DNF
2466.67%
5116.67%
4116.67%
Pole Position
VER6100%
Fastest Lap
VER466.67%
HAM233.33%
Race Win
VER6100%
Pole Lap Time
01:25.920 (average)
01:26.345sanderjanne (+00:00.211)
01:26.134M. Verstappen
01:25.971sog-vdb (-00:00.163)
01:25.888RdeGast010 (-00:00.246)
01:25.854Yezoxant (-00:00.280)
Most frequent podium predictions
2VERNORHAM
1VERHAMNOR
1VERNORPER
1VERHAMPER
1VERPERNOR

Puntentelling

Pole tijd * Punten
Exact 50
Binnen 0.05% ~ 0.030 25
Binnen 0.1% ~ 0.060 20
Binnen 0.15% ~ 0.100 15
Binnen 0.35% ~ 0.200 10
Binnen 0.7% ~ 0.400 5
Binnen 1.2% ~ 1.000 2

* procentuele afwijking per minuut laptijd

Segment Punten
Pole 10
Snelste lap in race 10
Driver in correct position 10
Driver finishes 1 off position 5
Driver finishes 2 off position 2
Driver finishes 3 off position 1

 

Bonus punten voor correcte top 7 50
Bonus punten voor 6 correct 35
Bonus punten voor 5 correct 25
Bonus punten voor 4 correct 15
Bonus punten voor 3 correct 10
Bonus punten voor 2 correct 5

 

Regen tijdens race ja/nee 10
Safety Car tijdens race ja/nee 10
Aantal DNF (DNS wordt niet meegeteld) 20

Er zijn vier schraprondes.

Ben je een keer te laat? Geen probleem. Na de kwalificatie kan je alsnog meedoen; stuur de overige voorspellingen door naar basror. Voor de pole en pole tijd zijn dan uiteraard geen punten meer te verdienen.

TUSSENSTAND
UITSLAGEN
STATISTIEKEN
PUNTENTELLING
DOE JE VOORSPELLING